Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Organy i osoby sprawujące funkcje w Wielkopolskim Centrum Onkologii
rejestr zmian informacji

zmiana składu Dyrekcji
Data: 2020-08-20 10:40:49
Autor: Aleksandra Szumiłowska
zmiana składu Dyrekcji w zw. z nowym statutem
Data: 2018-08-13 10:45:14
Autor: Aleksandra Szumiłowska
..
Data: 2015-05-29 14:09:54
Autor: Aleksandra Szumiłowska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »