• Czcionka
    • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Akty prawne

Wielkopolskie Centrum Onkologii działa na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
  5. Innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Wytworzono:
17.12.2015
Joanna Piasecka-Girguś
Opublikowano:
17.12.2015 10:50:14
Joanna Piasecka
Ostatnia modyfikacja:
Brak