• Czcionka
    • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Zarządzenia

W sprawie odbywania w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu staży kierunkowych/uzupełniających w ramach specjalizacji lekarskich przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych
Opublikowano:
12.06.2024 09:11:28
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie unieważnienia nieaktualnych Zarządzeń Wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Opublikowano:
12.06.2024 09:10:59
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie ośrodków powstawania kosztów (OPK) i osób sprawujących nad nimi nadzór
Opublikowano:
12.06.2024 09:10:25
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie ustalenia cen w bufecie "Pomarańczarnia" w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu
Opublikowano:
12.06.2024 09:09:40
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 29/2024 w sprawie cennika za świadczenia medyczne dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Opublikowano:
12.06.2024 09:08:35
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie zmiany cennika za świadczenia medyczne w zakresie badań histopatologicznych
Opublikowano:
12.06.2024 09:08:08
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii, powołania Zakładowej Komisji Przetargowej oraz ustalenia trybu jej pracy oraz wprowadzenia zasad kontroli wydatków ponoszonych z tytułu realizacji zawartej umowy
Opublikowano:
12.06.2024 08:40:54
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w sytuacjach planowych i nagłych, systemu wzywania personelu w przypadku zdarzeń masowych i katastrof oraz zdarzeń nadzwyczajnych na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Opublikowano:
12.06.2024 08:40:24
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora ds. Akredytacji, powołania Zespołu ds. Akredytacji.
Opublikowano:
12.06.2024 08:39:26
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
12.06.2024 08:39:38
Karolina Śmigielska
Historia zmian:
W sprawie częściowej refundacji kosztów przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Opublikowano:
07.05.2024 10:42:05
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii, powołania Zakładowej Komisji Przetargowej oraz ustalenia trybu jej pracy oraz wprowadzenia zasad kontroli wydatków ponoszonych z tytułu realizacji zawartej umowy
Opublikowano:
26.04.2024 10:28:53
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego
Opublikowano:
26.04.2024 10:28:29
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie onkologia kliniczna, wprowadzenia regulaminu organizacyjnego oraz powołania komisji konkursowej
Opublikowano:
26.04.2024 10:28:02
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie radioterapia onkologiczna, wprowadzenia regulaminu organizacyjnego oraz powołania komisji konkursowej
Opublikowano:
26.04.2024 10:27:26
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie ustalenia Polityki Rachunkowości w Wielkopolskim Centrum Onkologii
Opublikowano:
26.04.2024 10:25:32
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
26.04.2024 10:26:30
Karolina Śmigielska
Historia zmian:
W sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego naboru na stanowisko post-doc 2 do projektu pt.: "Analiza profilu zaburzeń poznawczo-behawioralnych i potencjału neuroplastyczności chorych z guzami mózgu poddanym wybranym technikom radioterapii oraz możliwości ich kompensacji psycho-fizycznym"
Opublikowano:
26.04.2024 10:26:09
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego
Opublikowano:
26.04.2024 10:25:11
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii,powołania Zakładowej Komisji Przetargowej oraz ustalenia trybu jej pracy oraz wprowadzenia zasad kontroli wydatków ponoszonych z tytułu realizacji zawartej umowy.
Opublikowano:
26.04.2024 10:24:46
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza Oddziałowej/Oddziałowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz powołania w skład komisji konkursowej przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego.
Opublikowano:
26.04.2024 10:24:27
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
W sprawie zmiany cennika za świadczenia medyczne
Opublikowano:
26.04.2024 10:24:05
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
Załaduj więcej wyników (20)