• Czcionka
    • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Redakcja biuletynu

Główny Koordynator BIP: Aleksandra Szumiłowska

Adres:
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

Tel. 61 88 50 702
FAX 61 8 52 19 48
E-mail aleksandra.szumilowska@wco.pl

Zastępca Głównego Koordynatora BIP: Diana Gawrońska

Redaktorzy BIP:

Sylwia Krzywiak - Specjalista ds. zamówień publicznych

Karolina Śmigielska - Specjalista ds. kontroli i aktów prawnych

Agnieszka Dyzmann - Sroka - Specjalista ds. profilaktyki nowotworów

Eliza Dąbrowska - Audytor wewnętrzny

Magdalena Rajchowicz - Sadek - Specjalista ds. księgowości finansowej

Katarzyna Arciszewska - Inspektor ds. organizacyjno - prawnych

Asystent ds. bezpieczeństwa informacji: Bartosz Bajsztok

Inspektor Ochrony Danych: Mirosława Mocydlarz - Adamcewicz

Administratorzy Systemu BIP:
Marek Mojsik
Filip Nowak

Odpowiedzialność formalna i merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w BIP spoczywa na Dyrektorze.

Wytworzono:
10.04.2015
Aleksandra Szumiłowska
Opublikowano:
10.04.2015 00:00:00
Aleksandra Szumiłowska
Ostatnia modyfikacja:
26.04.2024 12:17:47
Aleksandra Szumiłowska
Historia zmian: