• Czcionka
  • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) udziela świadczeń medycznych pacjentom z obszaru całego kraju oraz cudzoziemcom.
 2. Podstawowym zadaniem WCO jest sprawowanie specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie chorób nowotworowych.
 3. Do zadań WCO w szczególności należy:

  1. programowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczej w dziedzinie chorób nowotworowych,
  2. analizowanie stanu zdrowia ludności na obszarze działania WCO,
  3. udzielanie świadczeń leczniczych ludności w dziedzinie reprezentowanej przez Centrum,
  4. nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem specjalistycznej opieki na obszarze działania WCO,
  5. udzielanie specjalistycznych świadczeń konsultacyjnych, ambulatoryjnych oraz stacjonarnych,
  6. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-naukowych oraz dydaktycznych w zakresie reprezentowanym przez WCO,
  7. szkolenie przed i podyplomowe personelu,
  8. prowadzenie działalności konferencyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
  9. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
  10. realizacja zadań obronnych Wielkopolskiego Centrum Onkologii,
  11. prowadzenie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej - badania i analizy techniczne.
Wytworzono:
02.10.2012
Aleksandra Szumiłowska
Opublikowano:
02.10.2012 14:19:11
Aleksandra Szumiłowska
Ostatnia modyfikacja:
Brak