• Czcionka
  • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Instrukcja obsługi

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Elementy naszej strony BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej składa się z 5 części:

 • nagłówka,
 • głównego banera,
 • menu przedmiotowego,
 • pola publikacji treści,
 • stopki.

Wygląd i zawartość nagłówka, głównego banera, menu przedmiotowego oraz stopki są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danej podstrony.

Zawartość nagłówka

Nagłówek składa się z następujących elementów:

 • przyciski zmiany wielkości czcionki - pozwala na zwiększenie rozmiaru czcionki (dostępne są 2 rozmiary czcionki) oraz powrotu do początkowej wielkości czcionki w Biuletynie,
 • przycisk kontrastu - pozwala na włączenie lub wyłączenie kontrastowej wersji strony Biuletynu,
 • wyszukiwarka - pozwala na sprawne wyszukanie danej informacji w wybranym obszarze Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz "Enter" lub przycisk "Szukaj". Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. Liczba znalezionych informacji podana będzie w nawiasie na samej górze listy. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi nie koniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.

Główny baner BIP

Baner składa się z następujących elementów:

 • logo Biuletynu (znak graficzny) - po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP,
 • nazwa strony,
 • logo Wielkopolskiego Centrum Onkologii - po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Menu przedmiotowe

Menu przedmiotowe, czyli wykaz podstron, w których są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Przykładowe nazwy podstron to: "Status prawny", "Schemat organizacyjny". Wybór danej podstrony poprzez kliknięcie w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści. W przypadku gdy podstrona zawiera kilka podstron po kliknięciu rozwinie się lista z dostępnymi opcjami do wyboru.

Pole publikacji treści

Główna i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej na poszczególnych podstronach BIP.

Zawartość stopki

Informacje BIP

 • redakcja biuletynu - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę Biuletynu,
 • instrukcja obsługi - zawiera czytaną przez Ciebie instrukcję korzystania z naszej podmiotowej strony Biuletynu,
 • rejestr zmian treści - lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie (od najnowszych do najstarszych). Rejestr zmian składa z wielu pozycji podzielonych na wiele stron, między którymi można przechodzić za pomocą paginacji. Każda pozycja na liście posiada czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę, opis zmiany oraz w jakim obszarze została wprowadzona zmiana,
 • mapa strony - przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewiastej. Mapa umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie w jego nazwę,
 • kontakt - formularz kontaktowy, poprzez który możemy wysłać wiadomość do redaktorów BIP. Wysyłka odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" i nie wymaga posiadania programu pocztowego,
 • deklaracja dostępności,
 • raporty deklaracji dostępności.

Inne strony

Lista odnośników do zewnętrznych stron między innymi do Strony Głównej Biuletynu Iformacji Publicznej czy strony głównej Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii składające się z adresu, telefonów kontaktowych, regonu oraz NIPu.

Elementy każdej informacji publicznej

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji,
 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 • oznaczenie czasu udostępnienia informacji w BIP,
 • tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
 • oznaczenie czasu ostatniej modyfikacji informacji w BIP,
 • tożsamość osoby, która ostatnia modyfikowała informację w BIP,
 • rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP.

Poruszanie się po stronie BIP

Po naszej stronie BIP można bez przeszkód poruszać się za pomocą myszy, klawiatury lub dotyku w przypadku urządzeń mobilnych. Aby zapoznać się z treścią danej podstrony, należy kliknąć jego nazwę w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu. Zawartość podstrony wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści, z możliwością zapoznania się z pełną treścią każdej z informacji po kliknięciu w dany tytuł.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony WWW. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku posiada odmienny kolor czcionki od czcionki zwykłego tekstu oraz podkreślenie. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu WWW (link zewnętrzny).

Załączniki w BIP

Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada załączniki. Oprócz nazwy, wyświetlany jest również format oraz wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie. Ponadto niektóre załączniki posiadają wersję alternatywną w postaci HTML.

Wytworzono:
23.04.2024
Dział Informatyki
Opublikowano:
23.04.2024 10:00:00
Web Master
Ostatnia modyfikacja:
Brak