• Czcionka
    • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Treści nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Wielkopolskim Centrum Onkologii:

  • z tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii,
  • na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Centrum.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wytworzono:
22.12.2015
Joanna Piasecka-Girguś
Opublikowano:
22.12.2015 08:54:24
Joanna Piasecka
Ostatnia modyfikacja:
Brak