• Czcionka
    • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Organy i osoby sprawujące funkcje w Wielkopolskim Centrum Onkologii

1.      Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.

2.      Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Centrum.

3.      Dyrektor jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Centrum.

4.      W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa, a w przypadku jego nieobecności osoby wskazane przez Dyrektora w zarządzeniu wewnętrznym.

      Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy:

a)      Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa,

b)      Zastępcy Dyrektora ds. eksploatacyjnych,

c)       Zastępcy Dyrektora ds. finansowych,

d)      Zastępcy Dyrektora ds. organizacyjnych,

e)      Głównego Księgowego,

f)       Naczelnej Pielęgniarki,

g)      Ordynatorów Oddziałów lub lekarzy kierujących Oddziałami

h)      Kierowników Zakładów, Pracowni i Poradni,

i)       Kierowników Działów i Sekcji,

j)       Pracowników Samodzielnych Stanowisk Pracy,

k)      Pełnomocników i Rzeczników.

 

 

 

 

 

 

Wytworzono:
12.06.2024
Aleksandra Szumiłowska
Opublikowano:
01.07.2003 12:33:56
Aleksandra Szumiłowska
Ostatnia modyfikacja:
12.06.2024 10:04:14
Aleksandra Szumiłowska
Historia zmian: