• Czcionka
    • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Kontrole

21.03.2024 - 8.04.2024

Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu: higieny pracy, występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych, substancji chemicznych, rakotwórczych, mutagennych, stosowania tych mieszanin oraz ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Jednostka kontrolująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
Opublikowano:
30.04.2024 11:31:15
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
6.03.2024

Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji.

Jednostka kontrolująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
Opublikowano:
26.04.2024 10:31:54
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
25.01.2024

Kontrola na zakończenie realizacji projektu

Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Opublikowano:
23.04.2024 10:00:00
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak
11.01.2024 - 16.01.2024

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie zagrożeń, warunki ewakuacji.

Jednostka kontrolująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Opublikowano:
23.04.2024 10:00:00
Karolina Śmigielska
Ostatnia modyfikacja:
Brak