• Czcionka
    • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych dostępny jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii pod adresem http://wco.pl/dla-pacjenta/cennik-uslug-medycznych/.

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych w tym osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych (inaczej zwanych danymi sensytywnymi). Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać:

  • w Rejestracji Ogólnej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.15 - 14.00,
  • na stronie internetowej www.wco.pl,
  • lub złożyć (od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 14:00) pod nr tel: 61 88 50 441.

Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się w punkcie przyjmowania i wydawania wniosków od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godz. 7.15 - 14.00 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Punkt przyjmowania wniosków i wydawania kserokopii dokumentacji medycznej znajduje się przy ul. Strzeleckiej 33A.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę trzecią należy przedstawić „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej”. Wzory upoważnień można pobrać w Rejestracji Ogólnej oraz na stronie internetowej www.wco.pl

Dokumentacja poświadczona jest na każdej stronie za zgodność z oryginałem. Wysokość opłat za wydanie kserokopii A4 (każda strona) stanowi 100% kwoty określanej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po uwzględnieniu aktualnego kwartalnego Komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w M.P. w sprawie wysokości opłat za kopie dokumentacji medycznej.

Istnieje możliwość wysłania dokumentacji (na wniosek pacjenta) na adres domowy - za zaliczeniem pocztowym. Wówczas pacjent obciążany jest dodatkowymi kosztami wysłania dokumentacji, niezależnie od opłat za jej udostępnienie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Wytworzono:
27.04.2016
Radosław Rosłan
Opublikowano:
27.04.2016 12:48:06
Aleksandra Szumiłowska
Ostatnia modyfikacja:
Brak