Wielkopolskie Centrum Onkologii działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618),
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027ze zm.),
  3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),
  5. Innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wszelkie akty prawa ogólnie obowiązującego wymienione powyżej dostępne są tutaj.

metryczka


Wytworzył: Joanna Piasecka-Girguś (17 grudnia 2015)
Opublikował: Joanna Piasecka (17 grudnia 2015, 10:50:14)
Podmiot udostępniający: Wielkopolskie Centrum Onkologii

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3761