Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych dostępny jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii pod adresem:

http://wco.pl/dla-pacjenta/cennik-uslug-medycznych/

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych w tym osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych (inaczej zwanych danymi sensytywnymi). Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać:

– w Rejestracji Ogólnej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.15– 14.00

– na stronie internetowej www.wco.pl

– lub złożyć (od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:00) pod nr tel: 61 88 50 441

Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się w punkcie przyjmowania i wydawania wniosków od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godz. 7.15 – 14.00 po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Punkt przyjmowania wniosków i wydawania kserokopii dokumentacji medycznej znajduje się przy ul. Strzeleckiej 33A. 

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę trzecią należy przedstawić „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej”. Wzory upoważnień można pobrać w Rejestracji Ogólnej oraz na stronie internetowej www.wco.pl

Dokumentacja poświadczona jest na każdej stronie za zgodność z oryginałem. Wysokość opłat za wydanie kserokopii A4 (każda strona) stanowi 100% kwoty określanej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po uwzględnieniu aktualnego kwartalnego Komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w M.P. w sprawie wysokości opłat za kopie dokumentacji medycznej.

Istnieje możliwość wysłania dokumentacji (na wniosek pacjenta) na adres domowy – za zaliczeniem pocztowym. Wówczas pacjent obciążany jest dodatkowymi kosztami wysłania dokumentacji, niezależnie od opłat za jej udostępnienie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

metryczka


Wytworzył: Radosław Rosłan (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Radosław Rosłan (27 kwietnia 2016, 12:48:06)
Podmiot udostępniający: Wielkopolskie Centrum Onkologii

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szumiłowska (4 września 2018, 13:00:22)
Zmieniono: dodanie informacji o udostepnieniu danych med.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11456