Wpisy do rejestrów

Wielkopolskie Centrum Onkologii zostało wpisane do: 1) Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 000000016138. 2) Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008784.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Szumiłowska (2 października 2012)
Opublikował: Małgorzata Twardochleb (2 października 2012, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szumiłowska (31 lipca 2015, 10:53:33)
Zmieniono: 31.07.2015

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5420