Organy i osoby sprawujące funkcje w Wielkopolskim Centrum Onkologii


1. Działalnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) kieruje Dyrektor -
    prof. dr hab.  n.med. Julian Malicki, który reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor WCO jest przełożonym wszystkich pracowników WCO.

3. Dyrektor poza sprawami zastrzeżonymi dla Rady Społecznej podejmuje samodzielne decyzje
    dotyczące funkcjonowania WCO i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Z Dyrektorem WCO Zarząd Województwa Wielkopolskiego nawiązuje stosunek pracy
    na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilonoprawnej.

5. Dyrektor kieruje WCO przy pomocy:
a) Z-cy ds. lecznictwa prof. dr hab. Andrzeja Marszałka,
b) Z-cy ds. ekonomicznych mgr inż. Magdaleny Kraszewskiej,
c) Z-cy ds. eksploatacyjnych mgr inż. Tadeusza Krzymańskiego,
d) Głównej Księgowej,
e) Naczelnej Pielęgniarki,
f) Ordynatorów oddziałów lub lekarzy kierujących Oddziałami,
g) Kierowników zakładów i pracowni,
h) Pracowników samodzielnych stanowisk
    pracy.

6. W czasie nieobecności Dyrektora, zastępuje go z-ca ds. lecznictwa.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Szumiłowska (1 lipca 2003)
Opublikował: Małgorzata Twardochleb (1 lipca 2003, 12:33:56)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szumiłowska (20 sierpnia 2020, 10:40:49)
Zmieniono: zmiana składu Dyrekcji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10735