Przedmiot działalności i kompetencje1. Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO)udziela świadczeń medycznych pacjentom
    z obszaru całego kraju oraz cudzoziemcom.

2. Podstawowym zadaniem WCO jest sprawowanie specjalistycznej opieki zdrowotnej
    w dziedzinie chorób nowotworowych.

3. Do zadań WCO w szczególności należy:
a) programowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczej
    w dziedzinie chorób nowotworowych,
b) analizowanie stanu zdrowia ludności na obszarze działania WCO,
c) udzielanie świadczeń leczniczych ludności w dziedzinie reprezentowanej
    przez Centrum
d) nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem specjalistycznej opieki
    na obszarze działania WCO,
e) udzielanie specjalistycznych świadczeń konsultacyjnych, ambulatoryjnych oraz
    stacjonarnych,
f) szkolenie przed i podyplomowe personelu,
g) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-naukowych oraz
    dydaktycznych w zakresie reprezentowanym przez WCO,
h) prowadzenie działalności konferencyjnej, wydawniczej i szkoleniowej,
i) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę
    zdrowotną,
j) realizacja zadań obronnych Wielkopolskiego Centrum Onkologii
k) prowadzenie działalnści profesjonalnej, naukowej i technicznej - badania
    i analizy techniczne.

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Szumiłowska (2 października 2012)
Opublikował: Małgorzata Twardochleb (2 października 2012, 14:19:11)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Szumiłowska (31 lipca 2015, 10:50:25)
Zmieniono: aktualizacja 31.07.2015

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5760